Navrisathi Ukhane - आवडले तर SHARE करा !
Mulinche Ukhane in Marathi

=========================================================================

मंगळसुत्राचे २ डोरले, एक सासर अन दुसरे माहेर,
— रावांनी दिला मला सौभाग्याचा आहेर!

=========================================================================

सुखद वाटते हिवाऴ्यातले ऊन,
— रावांचे नाव घेते …ची सुन!

=========================================================================

नान्दा सौख्य्भरे दिला सगल्यानि आशिरवाद्,
….. रावांचे नाव घेते, द्या सत्यनारायनाचा प्रसाद्!

=========================================================================

आशेच्या रंगमंचावर स्वप्नांचे पडसाद,
….. रावांचे नाव घेते तुम्हा सर्वाचा आशिर्वाद!

=========================================================================

जेथे सुख शान्ति समाधान तेथे लक्ष्मिचा वास,
….. रावांन भरविते श्रीखंडाचा घास!

=========================================================================

हिवाळ्यात वाजते थंडी, उन्हाळ्यात लागते उन,
….. रावांचे नाव घेते….ची सुन!

=========================================================================