Skip to content

Report writing format in Marathi

How to Speak English in Marathi | फाडफाड इंग्रजी संभाषण

इंग्रजीमध्ये बोलणे कसे शिकता येईल हल्लीच्या ग्लोबल जगामध्ये अमेरिका, इंग्लंड म्हणजे अंगण ओसरी झाली आहे. परदेशगमन म्हणजे सात समुद्रापार गेला… Read More »How to Speak English in Marathi | फाडफाड इंग्रजी संभाषण

Marriage Lagna Biodata Marathi

Marriage Biodata Format in Marathi || मुलीच्या लग्नासाठी बायोडेटा

Lagna Biodata Format for Girl Wedding Biodata Format / मराठी बायोडाटा लग्नासाठी नाव : मनाली सुरेंद्र जाधव जन्म नाव :… Read More »Marriage Biodata Format in Marathi || मुलीच्या लग्नासाठी बायोडेटा