Skip to content

Marathi Charolya – College | कॉलेज चारोळ्या

college katta marathi images
College Katta Marathi Charolya - आवडले तर SHARE करा !
Charolya in Marathi – College Fun

=========================================================================

गणिताच्या तासाला बसणं
ही जरी सजा आहे,,
नवीन मेडमना पहात बसणं
यातही थोडी मजा आहे!

=========================================================================

स्टाफरूममध्ये सरांची
मॅडम वर नजर,,
आणि, दाराआडून बघायला
सारा कॉलेज कट्टा हजर…!

=========================================================================

संध्याकाळ आली की,
सगले कट्यावर हजर,,
आणि समोरध्या फिगरवर्क वर
प्रत्येकाची नजर!

=========================================================================

जरी शिक्षण घेण्यासाठी
लावलेल कॉलेज आहे,,
तरी, कॉलेज पेक्षा जास्त
कट्यावरच ‘नॉलेज’ आहे!

=========================================================================

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *