Home » Tips Information in Marathi » Lion Information in Marathi : Jungle Animal Lion Essay

Lion Information in Marathi : Jungle Animal Lion Essay

lion animal information in marat

Lion Information in Marathi

सिंह माहिती

 • सिंह सुद्धा मार्जार कुळातील मोठा प्राणी आहे आणि सिंहाचे अस्तित्व सध्या फक्त आफ्रिका खंडातील सहारा मध्ये आणि भारतात गुजरातच्या गीरच्या जंगलामध्ये आहे.
 • सिंहाला प्राण्यांचा राजा समजले जाते आणि काही सिंहांचे वजन २५० किलो पर्यंत भरू शकते.
 • सिंहाची सरासरी लांबी २७५ सेमी असते व शेपटी ६० ते ९० सेमी असते.
 • सिंह सहसा संध्याकाळच्या वेळेस शिकार करतात व शिकारीला निघण्यापूर्वी गर्जना करतात. सिंहाची गर्जना ८ किलोमीटर पर्यंत ऐकता येऊ शकते.
 • सिंह सुमारे ताशी ८१ किलोमीटर वेगाने पळू शकतो परंतु फार काळ पळू शकत नाही.
 • सिंह हत्ती, गेंडा, पाणघोडा या व्यतिरिक्त इतर प्राण्यांची शिकार करतात. शक्यता सिंहीणच शिकाराला ठार करते.
 • सिंहाला दिवसाला सात किलो आणि सिंहिणीला पाच किलो मांस लागते. सिंह आठवड्यातून एकदाच पोटभर खाऊन राहू शकतात व शिकार ना मिळाल्यास मेलेल्या जनावरांना खाऊन भूक भागवतात. सिंह चार पाच दिवस पाणी पिल्याशिवाय राहू शकतात.
 • सिंहाच्या मादीला सिंहीण म्हणतात व पिल्लाला छावा म्हणतात. सिंहाला चेहऱ्याभोवती मानेजवळ खूप केस असतात ज्याला आयाळ म्हणतात. सिंहिणीला आयाळ नसते.
 • सिंहिणीला दोन वर्षाच्या कालावधीनंतर पिल्ले होतात व एकावेळी दोन किंवा तीन पिल्ले होतात. कळपातील एका पेक्षा जास्त सिंहिणी एकाच वेळी पिल्लांना जन्म देतात आणि सर्व पिल्लांना एकत्रच मोठे करतात.
 • जन्मतः पिल्लांचे डोळे बंद असतात आणि नऊ दिवसानंतर उघडतात. पिल्लांच्या अंगावर काळे ठिपके असतात जे दहाव्या महिन्यानंतर नाहीसे होतात.
 • सिंह कळपाने रहातात ज्यात मादा आणि पिल्ले आणि लहान नर असतात. एका कळपामध्ये १० ते १५ प्राणी असतात.
 • पिल्ले जेव्हा मोठी होतात तेव्हा नरांना कळपातून हाकलून दिले जाते पण मादा राहू शकतात. हे नर कळप बनवून एकत्र रहातात व अधिक मोठे झाल्यावर इतर सिंहाच्या कळपाचा ताबा मिळवितात.
 • मादा सहसा कळपाने शिकार करतात. आणि सिंह कळपाचे रक्षण करतात. शिकार वाटून खाल्ली जाते परंतु सर्वात पहिले सिंह आपला वाटा घेतात, नंतर सिंहिणी आणि सर्वात शेवटी पिल्ले वाटा घेतात.
 • सिंह घनदाट जंगलात, वाळवंटात किंवा दलदल असलेल्या परिसरात रहात नाहीत. सपाट गवताळ प्रदेश किंवा विरळ जंगलांचा प्रदेश हे सिंहांचे वास्तव्यस्थान आहे. सिंह उत्तम प्रकारे पोहू शकतात.
 • सिंह दिवसाचे वीस तास विश्रांती घेतात.
 • सिंहाचे आयुष्य सुमारे १२ ते १६ वर्षे असते परंतु पिंजऱ्यातील सिंह वीस वर्षापर्यंत जगू शकतो.

Information of Lion in Marathi

3 thoughts on “Lion Information in Marathi : Jungle Animal Lion Essay”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *