Skip to content

My Sister Essay in Marathi | Majhi Bahin Essay in Marathi, Nibandh

mazi bahin essays

My Sister Essay in Marathi

माझी बहीण निबंध

“फुलोंका तारोंका सबका कहना है, एक हजारोंमें मेरी बहना है,सारी उमर हमें संग रहना है |” मी जेंव्हा जेंव्हा रुसते तेंव्हा माझी बहीण हे गाणं म्हणते आणि मी हसते.माझी बहीण, सोनाली माझ्या सर्व भाव भावना जाणते आणि आई सारखी माझी देखभाल करते. बहीण असावी तर अशी असे मी सर्वांना सांगते. आम्ही जरी दोघीच असलो तरी आमचे एक विश्व आहे आणि तिथे कुणालाच प्रवेश नाही. आई बाबाना पण नाही. दादा तर त्याच्याच दोस्तांमध्ये असतो. म्हणून समजायला लागले तेंव्हापासून एकाच व्यक्तीची छाप माझ्या आयुष्यावर पडली आहे.मी जे काही घडले आहे ते तिच्याकडे बघूनच. ती माझी मैत्रीण ,तत्वज्ञ आणि मार्गदर्शक आहे.

आमचे बालपण :

आम्ही तिघे भावंडं ! पण दादा खूप मोठा आहे. आम्हा दोघीत फक्त दोन वर्षांचे अंतर आहे.म्हणून मी तिला ताई कधीच म्हणत नाही. दादाचे मुलगा म्हणून लाड होतात मी लहान म्हणून माझे लाड होतात पण ती मधलीच म्हणून तिचे कधीच लाड होत नव्हते पण ती अत्यंत हुशार असल्याने ती सर्वांच्या कौतुकास पात्र झाली. ती एकपाठी म्हणजे एकदा वाचल्यावर लक्षात ठेवणारी आहे. म्हणून सतत तिचा पहिला नंबर यायचा आणि मला शिक्षक ओरडायचे, “ तुझी बहीण बघ कशी हुशार आहे. तू पण पहिला नंबर काढ .” मी पण त्यासाठी जोराने अभ्यास करायचे आणि पहिला नंबर पटकवायचे. पण कधी कधी मी कमी पडले की ती माझी बाजू घ्यायची. मी कुठल्या शाखेचे शिक्षण घ्यायचे हे पण तिनेच ठरवले होते. म्हणून तिने माझी चांगल्या कॉलेजामध्ये ऍडमिशन घ्यायला लावली. ती सर्व कलांमध्ये पारंगत आहे, उदा. नाच, अभिनय, स्पोर्ट्स, वक्तृत्व इत्यादी. म्हणून मला पण ह्या सर्व गोष्टीत विद्यालयाने भाग घ्यायला लावला. खरे पाहता माझी सर्टिफिकेट फाईल हे तिच्याच परिश्रमाचे फळ आहे.

तिचा धाडशीपणा :

ती लहानपणापासून धाडशी आहे. ती कधीच भूताना घाबरत नाही. रस्त्याने कोणी छेड काढली तर
लगेच त्याची गचांडी धरते. लहानपणी ती मिलिटरी कॅम्पला पण जायची. म्हणून ती निडर बनली आहे. माझे शाळेत आणि रस्त्यावर ती रक्षण करते. मी तिच्यासारखे निडर व्हावयाचे ठरविते पण ती म्हणजे तीच! ह्या कारणाने सर्व तिला घाबरून असतात. पण ती मनाने खरोखरच मृदु आहे. “वज्रादपि कठोराणी मृदुनी कुसुमादपी” अशी आहे माझी बहीण!

मिश्कीलपणा :

सोनाली ताई अभिनयात वाकबगार आहेच, पण ती नकला पण खूप छान करते. एकदा एखाद्या व्यक्तीला पाहिले की लगेच ती त्यांच्या विशिष्ट खुब्या जाणून घेऊन बरोबर नक्कल करते. एकदा आमच्या आईच्या चकण्या मैत्रिणीची इतकी हुबेहूब नक्कल केली की बाबा पण पोट धरून हसले. माझी पण ती कधी कधी चेष्टा करते पण तिच्या चेष्टेचा राग येत नाही. ती कोणाच्याही व्यंगावर चेष्टा करीत नाही. ती म्हणते, “रूप आणि रंग हे देवाचे देणे आहे. आपले त्यात काहीच कर्तृत्व नसते.” म्हणूनच ती इतकी सुंदर असून देखील तिला गर्व नाही. उलट कोणी तिची आणि माझी तुलना केली तर ती त्यांच्यावर रागवते आणि सांगते ,”तिची बुद्धी बघा नं सौंदर्य आज आहे उद्या नाही, पण तिची बुद्धी कायम आहे.” आणि मला सांगते, “ बदके पिले सुरेख हे गाणे ऐकले नाही का? तू पण तशीच राजहंस आहे.”

तिची समयसूचकता :

सोनालीताई निर्णय घेण्यात अतिशय कुशल आहे एकदा आमची आई आजारी होती. तिला श्वास घेण्यास त्रास होत होता. घरी आम्ही दोघीच होतो. तिने पटकन आईला उचलले आणि शेजारीच असलेल्या डॉक्टर काकांकडे नेले .त्यांनी पटकन ऑक्सिजन लावला. आईला बरे वाटले आणि मग तिने बाबांना फोन केला. डॉक्टर काकांनी आणि बाबांनी तिचे कौतुक केले.

जरी ती माझ्यावर प्रेम करते तरी शिस्तीच्या बाबतीत ती कठोर आहे. तिला नीट नेटके रहायला आवडते. अस्ताव्यस्त कपडे तिला अजिबात चालत नाही. तसेच मी अगदी पूर्ण अवलंबून न राहावे म्हणून ती मला कठोरपणे सांगते, सारखे माझ्याबरोबर यायचे नाही. तुला तुझ्या मैत्रिणी असल्या पाहिजे. मग मी मैत्रिणी करायला लागले. माझ्या राहणे, खाणे, उच्चार सर्व बाबतीत ती काटेकोरपणे लक्ष देते. एकदा मला भाषण करायचे होते तेव्हा समोर बसून माझ्याकडून सराव करवून घेतला आणि समारंभात पण समोर बसून मला धीर दिला. त्यानंतर मला भाषण करताना कधीच भीती वाटली नाही.

आम्ही दोघी खूप गोष्टी शेयर करतो. आम्हाला न सांगता एकमेकी ना काय सांगायचे आहे ते समजते. एखादा जोक, एखाद्या माणसाची गम्मत करायची असल्यास आम्ही आमची सांकेतिक भाषा बोलतो आणि दोघीच हसतो. मग सर्व जण विचारतात “काय झाले” आम्ही सांगतो “ ती आमची गम्मत आहे” पण आता चिंता हीच आहे की तिचे लग्न झाल्यावर माझे कसे होईल ? पण ती म्हणते ,”चिंता नको, मी गावातलाच नवरा करीन. “

खरेच बहीण असणे किती भाग्याची गोष्ट आहे. आमचे हे प्रेम बघून माझ्या मैत्रिणी म्हणतात, आम्हाला पण एक बहीण हवी होती. पण छोट्या कुटुंबात आता एकच मुल असते. ते बहिणीसाठी तडफडतात .सोनाली ताई त्यांना म्हणते,” मी तुमची पण बहीण आहे. “ असे तिचे मोठे मन आहे. मला माझ्या बहिणीचा अभिमान वाटतो.

Click Here for the Full List of Essays on Marathi.TV

Essay on My Sister in Marathi Wikipedia Language

Mazi Bahin Essay in Marathi / Nibandh

3 thoughts on “My Sister Essay in Marathi | Majhi Bahin Essay in Marathi, Nibandh”

  1. I love my sister ♥️this is delegated to her. She is my inspiration. She is my love ♥️♥️♥️♥️♥️she is my true sis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *