Home » Flowers Name in Marathi and English

Flowers Name in Marathi and English

Pansy Flower Marathi Mahiti

Pansy Flower Information in Marathi | Pansy Flower Essay | पॅन्झी फुल

Pansy Flower Information in Marathi पॅन्झी – मनाला उल्हसित करणारे बागेतील फुल ज्यांना बागकामची आवड आहे ,त्यांना बागेत सुवासिक मोगरा, जाई-जुई,पारिजताकाबरोबर रंगीबेरंगी फुले पण लावायला आवडतात.त्यासाठी बोगनवेल,चांदणी, कण्हेर,मधुमालती कृष्णकमळ अशी फुले पण हौसेने लावतात. तसेच… Read More »Pansy Flower Information in Marathi | Pansy Flower Essay | पॅन्झी फुल

Daisy Marathi Mahiti

Daisy Flower Information in Marathi | डेझी फुल माहिती

Daisy Flower Information in Marathi डेझी – तारे जमींपर एक अंटार्टिका सोडली तर डेझी हे फुल जगात कुठेही फुलते. आपले ताऱ्यांसारखे प्रसन्न मुख घेऊन जगाला मोहित करते. डेझी तिच्या प्रसन्न रुपामुळे एक प्रकारची सकारात्मकता पसरवते.… Read More »Daisy Flower Information in Marathi | डेझी फुल माहिती